tridral

By tridral

Ordeiniad cyntaf yn Drala Jong

Ordeiniad cyntaf yn Drala Jong ~ First ordination at Drala Jong

“The moment one definitely commits oneself, then Providence moves too”
—William Huchison Murray

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw roedden ni wedi cael seremoni ordeiniad, a phedwar o bobol wedi cymer addunedau. Rhoddwyd iddyn nhw eu gwisgoedd ac enwau newydd. I ddod yn ordeiniedig ydy fod gwneud ymrwymiad i fyw fewn addunedau eich llinach. Mae e gam mawr, cam pwysig. Roedd hyn achlysur hanesyddol oherwydd roedd e'r ordeiniad cyntaf yn Drala Jong. Rydyn ni'n gobeithio y bydd llawer mwy  yn y blynyddoedd i ddod.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today we had an ordination ceremony, and four people took vows. They were given their robes and new names. To become ordained is to make a commitment to live within the vows of your lineage. It's a big step, an important step. This was a historic occasion because it was the first ordination at Drala Jong. We hope there will be many more in the coming years.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.