tridral

By tridral

Diwedd a Dechrau

Diwedd a Dechrau ~ An end and a beginning

“He who chooses the beginning of a road chooses the place it leads to. It is the means that determines the end.”
—Harry Emerson Fosdick

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl yr ordeiniad rydyn ni'n losgi rhai o hen dillad o'r newydd ordeinio. Mae hyn yn cynrychioli, yn symbolaidd, diwedd yr hen bywyd a dechrau un newydd.  Rydyn ni wedi gwneud hyn mewn llawer o leoedd o gwmpas Prydain. Nawr bydd seremonïau fel hyn ym Mhrydain yn Drala Jong yn y dyfodol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After the ordination we burn some old clothes of the newly ordained. This represents, symbolically, the end of the old life and the beginning of a new one. We have done this in many places around Britain. Now ceremonies like this will be in Britain will be at Drala Jong in future.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.