tridral

By tridral

Blinder a glaw

Blinder a glaw ~ Tiredness and rain

“It's when I look through the lens of a camera that I truly appreciate what's right there in front of me.”
—Anthony T.Hincks

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedden ni wedi cynllunio i fynd i Tafwyl heddiw ond blinder a glaw newid ein meddyliau. Roedden ni eisiau gweld Meinir Gwilym, yn enwedig, ac rydyn ni'n gobeithio byddan ni'n gweld hi ar unrhyw bryd yn y dyfodol. Felly, yn lle, gwnaethon ni weithio ar lyfrau, paentiodd Nor'dzin bwrdd sgyrtin, a chymerais lenni i'r sychlanhawyr. (Lle maen nhw'n cael casgliad braf o ‘Mexican Fleabane’ ar y wal). Yfory rydyn ni'n mynd i gwrdd â'r teulu yn y parc (os bydd y tywydd yn caniatáu).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had planned to go to Tafwyl today but tiredness and rain changed our minds. We especially wanted to see Meinir Gwilym, and we hope to see her at some point in the future. So, instead, we worked on books, Nor'dzin painted a skirting board, and I took curtains to the dry cleaners. (Where they have a nice collection of 'Mexican Fleabane' on the wall). Tomorrow we are going to meet the family in the park (weather permitting).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.