tridral

By tridral

Rownd a rownd yr ardd

Rownd a rownd yr ardd ~ Round and round the garden

“Art makes the familiar strange so that it can be freshly perceived. To do this it presents its material in unexpected, even outlandish ways: the shock of the new.”
—Viktor Shklovsky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Bob diwrnod, rydw i'n cerdded o gwmpas yr ardd yn gynnar. Rydw i'n ceisio tynnu un neu dau ffotograff (wel, tri, pedwar...) o rywbeth oherwydd ydw i ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod y dydd, neu faint o amser sbâr fydd gyda ni i dynnu ffotograffau hwyrach..

Roedd heddiw diwrnod llawn a brysur, felly dyma un o fy ffotograffau "rhag ofn".


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Every day, I walk around the garden early. I try to take one or two photographs (well, three, four...) of something because I don't know what's going to happen during the day, or how much spare time we'll have to take photos later..

Today was a full and busy day, so here is one of my "just in case" photographs.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.