tridral

By tridral

Nid carreg filltir yw hon

Nid carreg filltir yw hon ~ This is not a milestone

“Life isn't a matter of milestones, but of moments.”
—Rose Fitzgerald Kennedy

“Ceci n’est pas une pipe”
—René Magritte

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ysgrifennodd Blipfoto i mi i ddweud fy mod i'n agos at garreg 'filltir', 4500 o ffotograff. Yn anffodus, dydy e ddim yn wir. Oherwydd i mi bostio hen ffotograffau, o gyn fy nyddiad cychwyn, mae fy mhenblwyddi yn anghywir.  Felly 'Nid carreg filltir yw hon'.

Rydyn ni'n dal yn gweithio ar lyfr newydd. Rydyn ni'n agosáu at y diwedd, ond mae yna gynffon hir ar y prosiectau hyn bob amser ...

Yn y cyfamser gwnes i feddwl byddwn i'n cymryd y cyfle i fynd allan i dynnu ffotograff o hen garreg filltir agosaf am fudd Blipfoto, a'r dyfodol.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Blipfoto wrote to me to say I was close to a 'milestone', 4500 photographs. Unfortunately, it's not true. Because I posted old photographs, from before my start date, my anniveraries are wrong. So 'This is not a milestone'.

We are still working on a new book. We're getting close to the end, but there's always a long tail on these projects...

In the meantime I thought I'd take the opportunity to go out and photograph the nearest old milestone for the benefit of Blipfoto, and posterity.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.