tridral

By tridral

Diwedd yr hen flwyddyn

Diwedd yr hen flwyddyn ~ The end of the old year

“Photographs allow for connections to be made and for time to pause to appreciate all the world has to offer.”
― Dustin Thibideau

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw oedd diwrnod olaf y flwyddyn Tibet. Yn draddodiadol mae'n ddiwrnod i osgoi negyddiaeth yr hen flwyddyn - a dechrau'r flwyddyn newydd yn gadarnhaol, felly gwnaethon ni dawnsio'r 'Dawns Het Du' i oresgyn pob agwedd negyddol.

Roeddwn yn hapus iawn i fod yn un o'r pum dawnsiwr. Y llynedd doedd Nor'dzin ddim yn gallu dawnsio ond eleni roedd hi'n gallu cymryd rhan yn y ddawns egnïol hon.

(Yn anffodus does dim ffotograffau o'r ddawns gyda fi, oherwydd fy mod i'n dawnsio ar y pryd. Felly dyma ffotograff o'r ceiliog yn lle).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was the last day of the Tibetan year. Traditionally it is a day to avert the negativity of the old year - and start the new year positively, so we danced the 'Black Hat Dance' to overcome all negative aspects.

I was very happy to be one of the five dancers. Last year Nor'dzin couldn't dance but this year she was able to take part in this energetic dance.

(Unfortunately I have no photographs of the dance, because I was dancing at the time. So here is a photograph of the cockerel instead).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Ceiliog yn Drala Jong
Description (English): Cockerel at Drala Jong

Comments
Sign in or get an account to comment.