tridral

By tridral

Pren ar gyfer y coed

Pren ar gyfer y coed ~ Wood for the trees

“Of course, there will always be those who look only at technique, who ask ‘how’, while others of a more curious nature will ask ‘why’. Personally, I have always preferred inspiration to information.”
― Man Ray

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Am ryw reswm dyma un o fy hoff olygfeydd yn yr ardd. coeden dal denau yn erbyn awyr las (achlysurol). Rydw i'n hoffi'r symlrwydd. Heddiw roedd hi'n dda i weld yr awyr las ar ôl eira a glaw.

Cawson ni ddanfoniad o goed tân heddiw - metr ciwbig - a rhwng y tri ohonon ni chymerodd lawer o amser i bentyrru yn y garej. Rydyn ni'n gobeithio ei fod e'n ddigon i barhau i ddiwedd y tywydd oer.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

For some reason this is one of my favorite views in the garden. a thin tall tree against a (occasional) blue sky . I like the simplicity. Today it was good to see the blue sky after snow and rain.

We had a delivery of firewood today - a cubic meter - and between the three of us it didn't take a long time to pile it up in the garage. We hope it is enough to last until the end of the cold weather.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Ffotograff syml o goeden yn erbyn awyr las
Description (English): A simple photograph of a tree against a blue sky

Comments
Sign in or get an account to comment.