tridral

By tridral

Darganfyddiadau domestig

Darganfyddiadau domestig ~ Domestic discoveries

“Actually, I'm not all that interested in the subject of photography. Once the picture is in the box, I'm not all that interested in what happens next. Hunters, after all, aren't cooks.”
― Henri Cartier-Bresson

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n bob amser darganfod pethau bod pobol eraill yn gwybod yn barod. Heddiw roeddwn i'n ffeindio allan ei fod e'n digon o amser i goginio fflapjacs tra aros i'r bara godi. Efallai fy mod yn hwyr hwyr iawn i ddarganfod llawer o bethau ond rydw i'n gobeithio y bydda i'n parhau tan y diwrnod fy mod i bopio fy nghlocsiau. Dyw hi byth yn rhy hwyr...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm always discovering things that other people already know. Today I found out that there's enough time to cook flapjacks while waiting for the bread to rise. I may be very late to discover many things but I hope I will continue until the day I pop my clogs. It's never too late...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Fflapjacs a thorth o fara
Description (English): Flapjacks and a loaf of bread

Comments
Sign in or get an account to comment.