tridral

By tridral

Dyma ein mamwlad

Dyma ein mamwlad ~ This is our homeland

“There is only one true patriotism: that which sees the homeland as it really is and loves it nevertheless.
― Meic Stephens

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n mynd trwy hen bapurau am hanes o'n tŷ, a'i phrynu a gwerthu dros y blynyddoedd. Cafodd y tŷ ei hadeiladu yn y chwedegau cynnar. Mae'r map hwn yn dyddio o 1959, pan roed y rhan fwyaf o'r ardal yn dal caeau. Weithiau dwi'n meddwl y byddwn i wedi hoffi gweld yr ardal ar bryd hynny. Efallai fy mod i wedi dymuno cadw'r caeau...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm going through old papers about the history of our house, and its buying and selling over the years. The house was built in the early sixties. This map dates from 1959, when most of the area was still fields. Sometimes I think I would have liked to have seen the area then. I might have wanted to keep the fields...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Hen fap o'n hardal ni, cyn i'r tai gael eu hadeiladu.
Description (English): An old map of our area, before the houses were built.

Comments
Sign in or get an account to comment.