tridral

By tridral

Casgliad cyntaf

Casgliad cyntaf ~ first collection

“Art is restoration; the idea is to repair the damages that are inflicted in life, to make something that is fragmented - which is what fear and anxiety do to a person - into something whole.”
― Louise Bourgeois

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Fel yr adar yn dychwelyd ar ôl y gaeaf, mae'r casgliad cyntaf gwastraff ardd yn digwydd yr wythnos hon. Rydw i'n siŵr bydd garddwyr yn hapus. Rydyn ni'n dal yn cael gwared gwastraff y llynedd. Dydyn ni ddim wedi dechrau ar waith ardd eleni - ac mae'n llawer i wneud.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Like the birds returning after winter, the first collection of garden waste takes place this week. I'm sure gardeners will be happy. We are still getting rid of last year's waste. We haven't started garden work this year - and there's a lot to do.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Gwastraff ardd mewn bin
Description (English): Garden waste in a bin

Comments
Sign in or get an account to comment.