tridral

By tridral

Cyfres o eiliadau

Cyfres o eiliadau ~ A series of moments

“Only photography has been able to divide human life into a series of moments, each of them has the value of a complete existence.”
― Eadweard Muybridge

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn i'n meddwl bod rhaid i mi dynnu ffotograff o'r Magnolia, tra ei fod yn para - dydy e ddim yn aros yn edrych fel hon am hir. Mae rhai o'r blodau yn mynd yn frown yn barod ac efallai mai felly y bydd yr un hon yfory.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I thought I had to photograph the Magnolia, while it lasts - it doesn't stay looking like this for long. Some of the flowers are turning brown already and maybe this one will be like that tomorrow.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Magnolia yn blodeuo yn yr ardd
Description (English): Magnolia blooming in the garden

Comments
Sign in or get an account to comment.