While we were away ...

Ein blodau gwyllt ni wedi dechrau tyfu - ond mae glaswellt a mieri wedi dechrau tyfu hefyd. Rhaid i ni wneud tipyn bach o chwynnu...

Our wildflowers we have started to grow - but grass and brambles have started to grow also. We have to do a bit of weeding ...

Comments
Sign in or get an account to comment.