Weeding in the wilderness

Treulion ni yn y prynhawn - mewn haul poeth iawn - yn chwynnu'r ardaloedd blodau gwyllt a thorri lawnt. Mae'n edrych yn well a nawr ac mae'r blodau yn cael siawns i dyfu.

We spent the afternoon - in very hot sun - weeding the wildflower areas and cutting the lawn. It looks better and now and the flowers have a chance to grow.

Comments
Sign in or get an account to comment.