Parks and gardens

Yn ôl i'r gwaith!  Cerddais i drwy'r Gerddi Gorsedd o flaen yr Amgueddfa ar fy ffordd yn ôl i fy swyddfa o gyfarfod.  Mae'r Cyngor yn edrych ar ôl y gerddi yma ac maen nhw'n gwneud gwaith da.

Back to work! I walked through the Gorsedd Gardens front of the Museum on my way back to my office from a meeting. The Council looks after the gardens here and they do a good job.

Comments
Sign in or get an account to comment.