The working life

Es i'n ôl i'r gwaith heddiw. Ro'n i'n lwcus i gael cyfarfod ar y Mynydd Bychan. Roedd hi'n cychwyn gwych i'r wythnos gwaith.

I went back to work today. I was lucky to have a meeting at the Heath. It was a great start to the work week.

Comments
Sign in or get an account to comment.