The Old Council Chamber

Roedd cyfarfod gyda fi yn yr Adeilad Morgannwg heddiw. Cafodd e ei adeiladu ym 1911 ac roedd e'n neuadd y Sir Morgannwg a neuadd y Sir Ganol Morgannwg nes 1977. Mae'n adeilad hyfryd a nawr mae'n rhan o Brifysgol Caerdydd. Roedd rhaid i mi gymryd y cyfle tynnu photosphere yn y Siambr Cyngor. Dw i'n hoffi'r hen gerfluniau yn y siambr.

I had a meeting today in the Glamorgan Building. It was built in 1911 and was the Glamorgan County Hall and Mid Glamorgan County Hall until 1977. It is a wonderful building and is now part of Cardiff University. I had to take the opportunity of taking a photosphere in the Council Chamber. I like the old statues in the chamber

Comments
Sign in or get an account to comment.