PoosConnections

By poosconnections

Huib Haccoû laat Living Green leven

Maandag 5 oktober 2015: Vandaag de kick off van Living Green voorbereid met Suzanne Kemps van Frismakers. Ook kennisgemaakt met drs Huib Haccoû (64), lector ruimtelijke ordening en milieu aan de Saxion Hogeschool.

Haccoû heeft zich samen met de gemeente Deventer sterk gemaakt voor de komst van dit kenniscentrum voor duurzaam leven, wonen en werken.  In het voormalige Essentgebouw aan de oevers van de IJssel is 5000m2 ruimte door de gemeente beschikbaar gesteld voor dit initiatief.
 
Haccoû, opgeleid als politicoloog en econoom, heeft verschillende functies bekleed in het openbaar bestuur als ook in het bedrijfsleven (Rijnconsult en Heidemij Advies). Grappig om te zien hoe verschillende denkbeelden over duurzaamheid leven in de stichting Living Green en welke principiële duurzaamheidsidealen deze politicus nastreeft. Donderdag zal hij op zijn wenken worden bediend door twee topsprekers: prof dr Wim de Ridder en Ruud Koornstra, recentelijk voor zijn oeuvre onderscheiden op het Spring Tij Festival met de Wubbo Ockelsprijs Brandarisprijs. Beiden zijn ook verbonden aan het Innovatiekabinet van de KvK.
  

Comments
Sign in or get an account to comment.