Golau a Chysgodion

Roedd Dydd Sul diwrnod gwaith.  Ro'n i'n trio rhoi bleindiau yn ystafell gwely Nor'dzin.  Dylai fod wedi bod gwaith cyflym ond roedd e'n eithaf lletchwith.  Yn y diwedd ro'n ni'n rhoi ffidil yn y to ac yn lle defnyddion ni'r deunydd yn syth ar y ffenestri.  Mae'n gweithio.  Hefyd symudon ni llawer o bren y tu allan y drws cefn yn barod i losgi.  Nawr ac yn y man, wrth fynd heibio, sylwais i'r ffordd roedd y golau haul yn disgyn yn yr ystafell fwyta. Tynnais i lun o gysgod cyn newidiodd y golau.

Gwyneth Glyn - Angen Haul

Sunday was a day of work. We were trying to put blinds in Nor'dzin's bedrooms.. It should have been a quick job, but it was quite awkward. In the end we gave up , and instead used the material directly onto the windows. It works. Also we moved a lot of wood outside the back door ready to burn. Now and again, in passing, I noticed the way the sunlight falls in the dining room. I took a picture of shade before the light changed.

Gwyneth Glyn - Angen Haul

Comments
Sign in or get an account to comment.