Trefniadau Naturiol

Trefniadau Naturiol ~ Natural Arrangements

Mae ffotograffiaeth yn dipyn bach fel 'Ikebana', ond yn lle trefnu pethau o'r byd naturiol, dych chi'n symud eich hunan gyda chamera ac yn ffeindio'r trefniadau yn eu lle.

Photography is a bit like 'Ikebana', but instead of arranging things from the natural world, you move yourself with a camera and find the arrangements in their place.

Comments
Sign in or get an account to comment.