Symud ymlaen, unwaith eto

Symud ymlaen, unwaith eto ~ Moving on, once againSymud Ymlaen - Elin Fflur  & Unwaith Eto - Elin Fflur a'r Moniars


Roeddwn ni'n hapus iawn i ddathlu symud Daniel i'w fflat newydd.  Mae e wedi bod yn chwilio am le ers misoedd a nawr mae'n symud o'r diwedd. Gweithiodd Nor'dzin a Daniel yn galed iawn trwy'r dydd ac roeddwn i'n gallu ymuno â nhw ar ddiwedd y dydd.  Aethon ni i lawr i Fae Caerdydd, i Pizza Express am bryd. Aeth Daniel yn ôl i'w fflat ac aeth Nor'dzin a fi adre.  Dyn ni wedi cael nifer o westeion yn dal gyda ni dros flynyddoedd diweddar. Bydd e'n y tro cyntaf y roeddwn ni wedi bod dim ond y ddau ohonom ni ers amser hir.

Pan roeddwn ni'n siarad, roeddwn ni'n siarad yn Gymraeg o dro i dro.  Roeddwn i'n synnu ac argraff gan Daniel.  Doeddwn i ddim yn gwybod sut mor dda oedd ei Gymraeg.  Mae e wedi bod yn astudio gan wrando ar 'Say Something in Welsh' a nawr mae'n gallu ymuno i mewn sgwrs gyda ni.  Da iawn yn wir.

We were very very happy to celebrate Daniel moving to his new flat. He has been looking for a place for months and now he's moving at last. Nor'dzin and Daniel worked very hard all day  and I was able to join them at the end of the day. We went down to Cardiff Bay, to Pizza Express for a meal. Daniel went back to his apartment and Nor'dzin and I went home. We've had a number of guests staying with us over recent years. It will be the first time that it has been just  the two of us a long time.

When we talked, we spoke in Welsh from time to time. I was surprised and impressed by Daniel. I did not know so well how good his Welsh was. He has been studying by listening to 'Say Something in Welsh' and is now able to enter into conversation with us. Very good indeed.

Comments
Sign in or get an account to comment.