A day in the shade

Roedd ein diwrnod olaf yn Awstria ac roedd y tymheredd yn uchel iawn.  Ffeindiais i le yn y cysgod i eistedd i lawr a darllen. Yn hwyrach yn i ddiwrnod aethon ni allan i Eisenstadt am goffi a chacen.


Our last day in Austria and the temperature is very high. I found a place in the shade to sit down and read. Later that day we went out to Eisenstadt for coffee and cake.

Comments
Sign in or get an account to comment.