Another Green Morning

Rydyn ni'n pacio ein bagiau ni - ac ein car ni hefyd - yn barod i fynd i Ddinbych-y-pysgod nos Wener.  Tan hynny rydw i'n mwynhau'r daith i'r gwaith ac yn arbennig y llawer o arlliwiau o wyrdd yn y coed.

We're packing our bags - and also our car - ready to go to Tenby on Friday night. Until then I'm enjoying the trip to work and especially the many shades of green in the trees.

Comments
Sign in or get an account to comment.