Theme and Variegations

Bydd heddiw fy Blip olaf am bythefnos . Yfory rydyn ni'n mynd i lawr y ffordd i Ddinbych-y-pysgod. Rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen at ein gwyliau am fisoedd. Rydyn ni wedi mynd i Ddinbych-y-pysgod nawr  ers pump ar hugain o flynyddoedd ac rydyn ni'n caru'r lle. Rydyn ni wastad yn teimlo ymlacio pan rydyn ni'n cyrraedd yna oherwydd dydyn ni ddim yn teimlo bod rhaid i ni wneud unrhywbeth neu fynd unrhywle.  Rydyn ni'n gallu jyst ymlacio. Dim cynlluniau, dim pwysau.  Rydw i'n gobeithio eich bod chi'n cael pythefnos ysblennydd, a bydda i'n dal i fyny gyda chi pan rydyn ni'n cyrraedd adre.

Today will be my last Blip for two weeks. Tomorrow we go down the roadto Tenby. We have been looking forward to our holiday for months. We've gone to Tenby now for twenty-five years and we love the place. We always feel relaxed when we arrive there because we don''t feel we have to do anything or go anywhere. We can just relax. No plans, no pressure. I hope you have a splendid fortnight, and I'll catch you up when we get home.

Comments
Sign in or get an account to comment.