tridral

By tridral

Ar y llwybr cywir

Ar y llwybr cywir ~ On the right track

What you will see are things that caught my eye and made me stop in my tracks to take a closer look.

—Noel Marie Fletcher

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Diwrnod arall o law, glaw ac yn fwy o law. Dydw i ddim yn fod wedi mynd allan i redeg ers dydd Mawrth.  Dydw i ddim eisiau rhedeg yn y glaw oer. Rydyn ni'n gobeithio am dywydd gwell ond dydy e ddim yn edrych yn dda ar hyn o bryd.

Gwnaeth Nor'dzin pobi bara yn y bore am barti Gardd yfory ... ond, os mae'r glaw yn barhau bydd e'n parti lolfa.

Yn y prynhawn aethon ni allan i weld Richard, Steph a'r plant.  Gwnaethon ni chwarae gyda Sam a'i trac trên.  Roeddwn ni eisiau gweld os y gallwn ni gwneud trac gyda dau pont.  Roeddwn ni llwyddiannus - ond nid yw Sam wedi ei argraff fawr.

 

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Another day of rain, rain and more rain. I haven't gone out to run since Tuesday. I don't want to run in the cold rain. We're hoping for better weather but it doesn't look good at the moment.

Nor'dzin baked bread in the morning for tomorrow's Garden party ... but, if the rain continues it will be a lounge party.

In the afternoon we went out to see Richard, Steph and the children. We played with Sam and his train track. We wanted to see if we could make a track with two bridges. We were successful - but Sam was not impressed.

Comments
Sign in or get an account to comment.