Bore gwyntog

Mae e wedi bod yn wyntog iawn gyda llawer o law hefyd.  Rydyn ni'n byw mewn clos ond mae'r gwynt yn dal yn gryf iawn fel mae’n chwythu ar ein tŷ ni ac yn gwthio'r glaw o dan ddrysau'r garej.  Roedd e'n wynt cryf fel roeddwn i'n seiclo i'r gwaith a llawer o falurion ar y ddaear.


He has been very windy with lots of rain as well. We live in close but the wind is still very strong as it blows on our house and pushes the rain under the garage doors. There was a strong wind as I was cycling to work and a lot of debris on the ground

Comments
Sign in or get an account to comment.