Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch ~ Health and Safety

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Wel, roedd rhaid iddo fe ddigwydd un diwrnod. Gwnes i gwympo i lawr pan roeddwn i redeg y bore yma. Mae clais gyda fi ar fy mhen-glin nawr. Ond dydy e ddim yn broblem fawr ac rydw i’n meddwl y bydd e’n well mewn diwrnod. Ac edrych ar yr ochr llachar - mae anaf chwaraeon gyda fi!
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Well, it had to happen one day. I felll down when I was running this morning. I have a bruise on my knee now. But it's not a big problem and I think it will be better in a day. And look on the bright side - I have a sports injury!

Comments
Sign in or get an account to comment.