tridral

By tridral

Amser byr

Amser byr ~ Brief time

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedden ni'n siarad am yr amser ar ôl Nadolig ddoe. Mae e'n amser rhyfedd. Mae'n teimlo fel mae amser Nadolig yn dechrau yn gynharach bob blwyddyn, ond mae'r diwedd yn cyrraedd yn gyflym iawn. Dim ond ychydig o ddiwrnodau ar ôl Nadolig mae'n teimlo rhy hwyr i ddathlu. Mae pethau Nadolig yn cael eu gwerthu yn rhad yn y siopau. Mae'r addurniadau yn mynd yn ôl yn eu bocs. Mae'r byd yn mynd yn ôl i 'normal'.

Yn y gorffennol roedd tymor y Nadolig yn aros tan 1af mis Ionawr, Gŵyl Fair y Canhwyllau, ond gwnaeth y Tuduriaid newid yr amser i ddeuddegfed noson, neu Ystwyll. Nawr mae'n teimlo fel rydyn ni'n mewn brys i ddweud ffarwel wrth Nadolig ac ysbryd y dathliad.

Rydw i'n meddwl y gallwn ni ymestyn Nadolig ychydig o ddyddiau mwy, a chadw'r ysbryd yn fyw.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We talked about the time after Christmas yesterday. It's a weird time. It feels like Christmas time starts earlier each year, but the end arrives very quickly. Just a few days after Christmas she feels too late to celebrate. Christmas things are sold cheaply in the shops. The decorations go back in their box. The world goes back to 'normal'.

In the past, the Christmas season lasted until 1st January, Candlemas, but the Tudors changed the time to twelfth night, Epiphanyl. Now it feels like we are in a hurry to say farewell to Christmas and the spirit of the celebration.

I think we could extend Christmas a few more days and keep the spirit alive.

Comments
Sign in or get an account to comment.