tridral

By tridral

Cadw'r goleuadau

Cadw'r goleuadau ~ Keeping the lights

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni wedi rhoi ein haddurniadau Nadolig i ffwrdd am flwyddyn arall, ond penderfynon ni gadw ein haddurniad newyddaf - y ddeilen metel gyda goleuadau dail - i lawr yn yr ystafell fyw i fwynhau ei golau trwy'r flwyddyn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We've put away our Christmas decorations for another year, but we decided to keep our newest decoration - the metal leaf with leaf lights - down in the living room to enjoy its light all year long.

Comments
Sign in or get an account to comment.