tridral

By tridral

Llawen a llachar

Llawen a llachar ~ Merry and bright

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cafodd Nor'dzin apwyntiad gyda'r awdiolegydd - dim ond i weld sut mae hi'n gwneud gyda chymhorthion clyw - a cherddon ni i lawr i'r canolfan meddygol yn y bore. Roedd e'n dda i weld addurniadau Nadolig dal yn y gerddi ac ar y tai.  Gwnaethon i'n hoffi yn arbennig roedd y peli sgleiniog yn hongian mewn llwyni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin had an appointment with the audiologist - just to see how she's doing with hearing aids - and we walked down to the medical center in the morning. It was good to see Christmas decorations still in the gardens and on the houses. We especially liked the shiny balls hanging in bushes.

Comments
Sign in or get an account to comment.