Yn ôl i'r gwaith

Yn ôl i'r gwaith ~ Back to work

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n teimlo fel llawer o amser wedi pasio, ond llawer o amser wedi pasio yn rhy gyflym. Fel y gwyliau, fel y bywyd. Nawr rhaid i mi gofio eto beth rydw i'n gwneud a beth roedd yn bwysig wythnosau'n ôl. Ac yn dal yn ffeindio amser i edmygu'r blodau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It feels like a lot of time has passed, but a lot of time has passed too fast. Like holidays, like life. Now I have to remember again what I do and what it was important weeks ago. And still find time to admire the flowers.

Comments
Sign in or get an account to comment.