tridral

By tridral

Nid yr amser disgwyliedig

Nid yr amser disgwyliedig ~ Not the expected time

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doeddwn i ddim eisiau gweld enfys ddoe fel arwydd am rywbeth. Roeddwn ni'n aros am newyddion Steph a Richard oherwydd roedd Steph yn bron ei hamser i roi genedigaeth i'u hail blentyn. Yn hwyr yn y noswaith roedd newyddion da gyda ni a nawr mae wyres gyda ni.

Roeddwn ni i fod i fynd i encil y penwythnos hwn, ond gwnaethon ni canslo i fod yn agos at Richard a Steph rhag ofn gwnaethon nhw angen ein help. Treulion ni'r diwrnod yn aros am newyddion. Yn ffodus popeth yn iawn. Rhaid i Steph yn aros yn yr ysbyty am ddiwrnod. Yn gobeithio gawn ni weld hi a'r babi newydd yfory.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I didn't want to see rainbow yesterday as a sign for something. We were waiting for the news of Steph and Richard, because Steph was near her time to give birth to their second child. Late in the evening there was good news with us and now we have a grand-daughter. Maybe the rainbow was a good sign.

We were supposed to be on retreat this weekend, but we canceled to be close to Richard and Steph in case they needed our help. We spent the day waiting for news. Fortunately everything is fine. Steph has to stay in hospital for a day. Hopefully we can see her and the new baby tomorrow.

Comments
Sign in or get an account to comment.