tridral

By tridral

Rhoi'r gorau i'r gobaith

Rhoi'r gorau i'r gobaith ~ Abandon hope

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ein diwrnod cyntaf, gwnaethon ni ffeindio bod rhaid i ni roi'r gorau i'r gobaith o adeiladu Yurt. Roedd pryfed pren wedi bod yn brysur yn ein delltwaith. Penderfynon ni ffeindio rhywbeth arall i wneud gyda delltwaith a defnyddion ni fe i wneud sgrin o gwmpas yr ardal ymolchi.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

On our first day, we found that we had to give up hope of building a yurt. Woodworm had been busy in our trellis. We decided to find something else to do with the trellis and used it to make a screen around the washing area.

Comments
Sign in or get an account to comment.