Cysgodion yn yr ardd

Cysgodion yn yr ardd ~ Shadows in the garden

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i ymweld â'n hathrawon heddiw.  Roedd yr amser cyntaf yr oedden ni wedi gweld nhw ers cyrraedd yn ôl o Bhutan.  Roedd e'n dda cael siawns i siarad am Bhutan a Drala Jong.  Awn ni i Drala Jong mewn wythnos i dreulio penwythnos yna i ddechrau creu cynllun i ddatblygu'r lle.  Nid ynyn ni'n meddwl ein bod ni’n mynd i wneud unrhywbeth yn gyflym.  Byddwn ni'n cymryd ein hamser.

Daethon ni adre canol prynhawn ac roedd y golau haul yn yr ardd yn hyfryd.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio yn yr ardd, yn fuan nawr, si┼Ár o fod...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to visit our teachers today. This was the first time we saw them was since arriving back from Bhutan. It was good to have a chance to talk about Bhutan and Drala Jong. We will go to Drala Jong in a week to spend a weekend there to start creating a plan to develop the place. We don't think we are going to do anything quickly. We'll take our time.

We came home mid afternoon and the sunlight in the garden was lovely. We are looking forward to working in the garden, soon now, probably ...

Comments
Sign in or get an account to comment.