tridral

By tridral

Eiddo poeth

Eiddo poeth ~ Hot property

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni ar ein beiciau i ymweld â Daniel ac y mynd â rhai o'i blychau yn y trelar. Mae'r trelar yn wych - dydy e ddim yn teimlo eich bod chi'n tynnu unrhywbeth hyd yn oed pan mae'n llawn gyda phethau drwm. Mae Daniel yn fyw dim ond hanner awr i ffordd ohonon ni felly dydy e ddim problem y mynd â phethau iddo fe. Roedd e'n dda i weld ei gardd unwaith eto a chawson ni ein syfrdanu wrth weld y Red Hot Pokers oedd wedi tyfu yn uchel. Sylwon ni roedd gwlithod a malwod wedi gwneud eu cartrefi yn y blodau - neu efallai roedden nhw'n byw rhywle arall a dim ond bwyta allan heddiw. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio yn yr ardd hon eto - efallai yn y Gwanwyn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went on our bikes to visit Daniel and take some of his boxes in the trailer. The trailer is great - it doesn't feel like you're pulling anything even when it's packed with heavy stuff. Daniel lives only half an hour away from us so it's no problem getting things to him. It was good to see his garden again and we were amazed at the Red Hot Pokers which had grown tall. We noticed slugs and snails made their homes in the flowers - or maybe they lived somewhere else and were just eating out today. We are looking forward to working in this garden again - perhaps in the Spring.

Comments
Sign in or get an account to comment.