tridral

By tridral

Gwawr tan gyfnos

Gwawr tan gyfnos ~ Dawn til dusk

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gyda mae pethau Daniel yn symud allan, roedd siawns gyda fi is trwsio mwy o bethau yn y llofft.  Rydyn ni wedi bod yn storio llawer o bethau i fynd i Drala Jong a phethau arall sy'n perthyn i'r Elusen.  Treuliais i'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn y llofft yn sortio pethau ac yn gwneud rhestr eiddo.  Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld pethau yn mynd i'r lleoedd cywir. Yn y cyfamser roedd Nor'dzin yn gweithio ar fwy o wneud gwisg.  Mae hi'n gallu gwneud pethau yn gyflym iawn. Cyn cinio aethon ni am dro yn y cyfnos.  Roedd syniad gwych gyda Nor'dzin i siarad Cymraeg tra rydyn ni'n cerdded. Mae'n syniad da iawn oherwydd ei fod e'n gwneud cyfnod diffiniedig lle rydyn ni'n ddim ond ymlacio a sgwrsio.  Mae'n dal yn anodd i ni sgwrsio'n rhugl, felly mae'n dda i gael cyfnod byr lle dydyn ni ddim yn ceisio trafod am rywbeth cymhleth.  Rydw i'n meddwl ei fod e'n gweithio'n dda iawn.Gyda mae pethau Daniel yn symud allan, roedd siawns gyda fi i daclus mwy o bethau yn y llofft.  Rydyn ni wedi bod yn storio llawer o bethau i fynd i Drala Jong a phethau arall sy'n perthyn i'r Elusen.  Treuliais i'r rhan fwyaf o'r diwrnod yn y llofft yn sortio pethau ac yn gwneud rhestr eiddo.  Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld pethau yn mynd i'r lleoedd cywir.

Yn y cyfamser roedd Nor'dzin yn gweithio ar fwy o wneud gwisg.  Mae hi'n gallu gwneud pethau yn gyflym iawn.

Cyn amser te aethon ni am dro yn y cyfnos.  Roedd syniad gwych gyda Nor'dzin i siarad Cymraeg tra rydyn ni'n cerdded. Mae'n syniad da iawn oherwydd ei fod e'n gwneud cyfnod diffiniedig lle rydyn ni'n ddim ond ymlacio a sgwrsio.  Mae'n dal yn anodd i ni sgwrsio'n rhugl, felly mae'n dda i gael cyfnod byr lle dydyn ni ddim yn ceisio trafod am rywbeth cymhleth.  Rydw i'n meddwl ei fod e'n gweithio'n dda iawn.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

With Daniel's stuff moving out, I had a chance to tidy more things inthe loft. We've been storing a lot of stuff to go to Drala Jong and other things which belong to the Charity. I spent most of the day in the loft sorting things out and making inventory. We look forward to seeing things go to the right places.

Nor'dzin meanwhile was working on more dressmaking. She can make things very quickly.

Before teatime we went for a walk in the twilight. Nor'dzin had a great idea to speak Welsh while we were walking. It's a very good idea because it is a defined period where we are just relaxing and chatting. It's still difficult for us to converse fluently, so it's good to have a short period where we're not trying to discuss something complicated. I think it works really well.

Comments
Sign in or get an account to comment.