tridral

By tridral

I ble mae'r amser yn mynd?

I ble mae'r amser yn mynd? ~ Where does the time go?

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dydw i ddim yn gwybod blew mae'r amser yn mynd. Heddiw oedd y diwrnod olaf gyda Daniel yn ein tŷ ni. Er mae e wedi bod amser da, mae'r diwrnodau wedi mynd yn rhy gyflym.  Dydd Gwener yn barod. I ble mae'r amser yn mynd?

Aethon ni dros i'r fflat Daniel yn y prynhawn. Roedd e wedi gadael llawer o bethau gyda ni pan adawodd e ni blynyddoedd yn ôl.  Roedden ni cael cyfle i fynd â rhai o flychau i dŷ Daniel ar y trelar. Roedd y  blychau'n eithaf drwm ond roedd e'n hawdd tynnu fe. Cawson ni bryd Tsieineaidd gyda'n gilydd cyn roedd e'n amser i ni fynd adre.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I don't know where the time goes. Today was the last day with Daniel at our house. Although it's been a good time, the days have gone too fast. Friday already. Where does the time go?

We went over to Daniel's flat in the afternoon. He had left a lot of things with us when he left us years ago. We had the opportunity to take some boxes to Daniel's house on the trailer. The boxes were quite heavy but it was easy to pull. We had a Chinese meal together before it was time for us to go home.

Comments
Sign in or get an account to comment.