tridral

By tridral

Bron yn bererindod

Bron yn bererindod

Bron yn bererindod ~ Almost a pilgrimage

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni wedi storio llawer o bethau am fisoedd i fynd â nhw i'r siop elusennol, gan gynnwys llawer o lyfrau a daflodd Daniel pan symudodd e. Heddiw roedd y siop elusennol yn derbyn rhoddion.  Roeddwn i'n hapus iawn i fynd i'r pentref tair gwaith gyda sach deithio yn llawn gyda llyfrau. Gwnaeth e deimlo bron fel pererindod i wneud yr un daith cerdded tair gwaith gyda sach drwm.  Yr amser olaf aethon ni gyda'n gilydd â throli gyda blwch mawr o lyfrau hefyd. Roedd y bobol yn y siop yn llawen gyda phopeth ac nid wedi eu llethu gyda'r holl roddion. Roeddwn ni'n ddiolchgar iawn. Rydyn ni'n nawr yn gallu taclus y garej.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have stored many things for months to take to the charity shop, including many books that Daniel threw away when he moved. Today the charity shop was accepting donations. I was very happy to go to the village three times with a rucksack full of books. It made feel it almost like a pilgrimage to do the same walk three times with a heavy sack. The last time we went together with a trolley with a big box of books too. The people in the shop were happy with everything and not overwhelmed with all the gifts. We were very grateful. We can now tidy the garage.

Comments
Sign in or get an account to comment.