tridral

By tridral

Cacen

Cacen ~ Cake

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Daethon at ein gilydd i ddathlu pen-blwydd Daniel gyda Richard, Steph a theulu. Cawson ni gacen - wrth gwrs - mae pawb yn hoffi cacen. Gwnaeth Nor'dzin y gacen siocled gyda'r gymysg phrynon ni o 'Iechyd Da'. Nawr pawb yn eisiau i ni brynu yr un cymysg iddyn nhw.

Mwynheuon ni chwarae gyda phlant yn yr ardd. Mae Richard a Steph wedi codi mwy o slabiau palmant, felly mae pwll tywod gyda'r plant - ar hyn o bryd - ond yn fuan y byddan nhw'n plannu hadau ar gyfer dôl.

Cawson ni tecawê Tsieineaidd gyda'r nos. Roedd e'n flasus iawn, ond dydw i ddim yn edrych ymlaen at sefyll ar y glorian yn y bore...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We got together to celebrate Daniel's birthday with Richard, Steph and family. We had cake - of course - everyone likes cake. Nor'dzin made the chocolate cake with the mix we bought from 'iechyd Da'. Now everyone wants us to buy the same mix for them.

We enjoyed playing with children in the garden. Richard and Steph have lifted more paving slabs, so the children have a sand pit - for now - but soon they will be planting seeds for a meadow.

We had a Chinese takeaway in the evening. It was delicious, but I'm not looking forward to standing on the scales in the morning ...

Comments
Sign in or get an account to comment.