tridral

By tridral

Ar y beiciau

Ar y beiciau ~ On the bikes

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n gwneud y rhan fwyaf o'n siopa mewn meintiau bach - dim ond mewn bagiau cefn neu bannieri.  Heddiw aethon ni i 'Iechyd Da' yn y pentref a Morrison's yn Llanisien.  Rydw i'n hoffi prynu ychydig o bethau nawr ac yn y man, yn fwy na siopa ar raddfa ddiwydiannol ac yn llenwi car gyda bagiau. Roedd y tywydd yn braf iawn - diwrnod dda i seiclo.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We do most of our shopping in small quantities - only in backpacks or panniers. Today we went to 'Iechyd Da' in the village and Morrison's in Llanishen. I like to buy a few things now and again, more than shopping on an industrial scale and filling a car with bags. The weather was very nice - a good day for cycling.

Comments
Sign in or get an account to comment.