tridral

By tridral

Drysau'n agor, Drysau'n cau

Drysau'n agor, Drysau'n cau ~ Doors open, Doors close

Yn rhydd - rhydd o'r atgofion caeth sydd / Yn medi ac yn hau / Drysau'n agor drysau'n cau / Dim rheswm troi yn ôl
So free - free from the restrictive memories that / Reap and sow / Doors open, doors close / No reason to turn back
-- Rhydd - Elin Fflur

Geiriau/Lyrics
Fideo/Video


[https://welshmusic-cerddoriaethcymraeg.tumblr.com/post/15730496104/rhydd-elin-fflur]
[https://www.youtube.com/watch?v=pdSm_CtzOkY]

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn i wedi addo pinwydd côn i Sam tra rydyn ni'n cerdded o gwmpas y Warchodfa Natur ar y penwythnos.  Felly, paratois i focs ohonyn nhw i roi i Sam a Zoe ac yn mynd â fe i dŷ nhw ar fy rhediad yn gynnar yn y bore. Adawais i fe yn eu porth nhw cyn rhedeg adre. Yn ddiweddarach yn y dydd anfonodd Richard ffotograff o Sam yn edrych yn wrth ei bodd gyda'r conau pinwydd.

Gweithion ni ar ein clogynnau heddiw. Rydw i'n araf iawn gyda'r gwnïo ond rydyn n'i gwneud cynnydd.

Doeddwn i ddim yn gwybod beth y dylwn i am Blipfoto heddiw, ond roeddwn i'n meddwl am ba mor rydyn ni'n gwerthfawrogi ein drysau cegin - felly ceisia i dynnu ffotograff ohonyn nhw ar agor ac ar gau. Roedd hynny'n fy atgoffa am y gân 'Rhydd' gan Elin Fflur, oherwydd mae hi'n canu 'Drysau'n agor, Drysau'n cau'. Un peth yn arwain at un arall...


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I had promised Sam a pine cone while we were walking around the Nature Reserve at the weekend. So, I prepared a box of them to give to Sam and Zoe and took it to their house in the early morning. I left it in their porch before running home. Later in the day Richard sent a photo of Sam looking delighted with the pine cones.

We worked on our ]cloaks today. I am very slow with sewing but we are making progress.

I didn't know what I should about Blipfoto today, but I was thinking about how we appreciate our kitchen doors - so i tried to photograph them open and closed. That reminded me of the song 'Rhydd' ('Free') by Elin Fflur, because she sings 'Doors open, Doors close'. One thing leads to another ...

Comments
Sign in or get an account to comment.