tridral

By tridral

Annisgwyl ym mis Tachwedd

Annisgwyl ym mis Tachwedd ~ Unexpected in November

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dydw i ddim yn gwybod llawer am flodau, ac rydw i'n synnu bob tro rydw i'n ffeindio pa mor hwyr yn y flwyddyn maen nhw'n blodeuo.  Doeddwn i ddim yn disgwyl i weld yr eurinllys yn blodeuo, yn felyn, hyn yn hwyr ar ôl roedd gweddill yr eurinllys wedi mynd. Rydw i'n meddwl bod y planhigion yn ymateb i amgylchiadau, ac os maen nhw’n gallu blodeuo, dyna beth maen nhw'n gwneud. Rydw i'n meddwl ein bod ni'n gallu dysgu llawer am (ac o) flodau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I don't know much about flowers, and I'm amazed every time I find out how late in the year they bloom. I didn't expect to see the hypericum flower bloom, yellow, this late after the rest of the hypericum was gone. I think the plants respond to circumstances, and if they can bloom, that's what they do. I think we can learn a lot about (and from) flowers.

Comments
Sign in or get an account to comment.