tridral

By tridral

O gwmpas y tŷ

O gwmpas y tŷ ~ Around the house

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae rhestr gwaith gyda fi i atgoffa fi o bethau sy angen ei wneud o gwmpas y tŷ. Heddiw oedd oelio colfachau a chloeon y ffenestri a drysau i gyd cyn y gaeaf.  Felly gwnes i fy nghylchdaith i ymweld â phob ffenestr a drws. Mae bywyd yn gwneud o dasgau hanfodol bach fel hon.

Yn y cyfamser roedd Nor'dzin yn gweithio a rhywbeth yn fwy creadigol - mae hi'n gwneud llun Bwdhaidd ar frethyn.  Mae'n edrych yn ysblennydd a dylid ei orffen yn fuan.  Rhoddais ychydig o gymorth i dorri rhywfaint o bren am y top a'r gwaelod.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I have a 'to do' list to remind me of things to do around the house. Today it was to oil the hinges and locks of all windows and doors before winter. So I made my circumambulation to visit every window and door. Life is made up of small essential tasks like this one.

In the meantime Nor'dzin was working and something more creative - she is making a Buddhist picture on cloth. It looks spectacular and should be finished soon. I provided a little help in cutting some wood for the top and bottom.

Comments
Sign in or get an account to comment.