tridral

By tridral

Gwaith crefft greadigol

Gwaith crefft greadigol ~ Creative craft work

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Nor'dzin wedi gorffen ei phrosiect gwaith crefft, ac yn creu llun o Vajra Mamo Yeshé Tsogyel yn frethyn, gleiniau ac edafedd. Mae'n llun dramatig iawn ac mae hi'n falch iawn ohono fe.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin has finished her craftwork project, creating a picture of Vajra Mamo Yeshé Tsogyel in cloth, beads and yarn. It's a very dramatic picture and she's very proud of it.

Comments
Sign in or get an account to comment.