tridral

By tridral

Taith cerdded hydrefol

Taith cerdded hydrefol ~ An autumnal walk

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Daniel yn aros gyda ni am ychydig o ddiwrnodau (mae'n ganiatâd o dan y rheolau yng Nghymru).  Heddiw seiclon ni i lawr i'r gamlas i fynd am dro. Roedd e’n dda iawn i gerdded ar hyd y gamlas ac i fwynhau'r byd naturiol. Roedd y coed yn odidog gyda'u gorchudd o liwiau hydrefol yn cael ei adlewyrchu yn y dŵr.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Daniel is staying with us for a few days (he is allowed under the rules in Wales). Today we cycled down to the canal for a walk. It was very good to walk along the canal and enjoy the natural world. The trees were magnificent with their covering of autumn colours reflected in the water.

Comments
Sign in or get an account to comment.