Picnic gardd rhosyn

Picnic gardd rhosyn ~ Rose garden picnic

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni gwrdd â'r teulu yn yr ardd rhosyn Parc y Rhath i gael picnic. Roedd y tywydd yn gymylog ond digon twym.  Roedd e'n dda i rannu amser - a bwyd - gyda'n gilydd. Daeth ag atgofion yn ôl o'r cwrdd cyntaf yn yr ardd rhosyn yn 2020, pryd y gallen ni gwrdd ond heb gyffwrdd. Nawr mae pethau ychydig yn fwy hamddenol, bron normal.

Cawsom y cyfle i drio Sam ar y sedd newydd ar feic Nor'dzin. Roedd Sam yn gyfforddus iawn arno. Rydyn ni'n edrych ymlaen at fynd allan gyda fe ar y beic y tro nesaf y bydd yn ymweld â ni.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We met the family in the Roath Park rose garden for a picnic. The weather was cloudy but warm enough. It was good to share time - and food - together. It brought back memories of the first meeting in the rose garden in 2020, when we could meet but not touch. Now things are a little more relaxed, almost normal.

We had the chance to try Sam on the new seat on Nor'dzin's bike. Sam was very comfortable on it. We look forward to going out with him on the bike next time he visits us.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.