tridral

By tridral

Pi-po!

Pi-po!

Pi-po! ~ Peepo!

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treulion ni brynhawn pleserus iawn gyda'r teulu.  Roedd e'n hyfryd gweld y plant yn chwarae yn yr ardd - maen nhw'n hapus iawn creu eu hwyl eu hunain. Mae Richard a Steph wedi bod yn meddwl am godi rhai o'r slabiau yn yr ardd i wneud dôl bach. Bydd e'n cymryd llawer o waith  - ond roedden ni'n hapus i wneud dechreuad ar y gwaith. Mae'n dda iawn helpu'r teulu gyda'u gwaith ac rydyn i'n edrych ymlaen at weld glaswellt a blodau yn yr ardd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent a very enjoyable afternoon with the family. It was lovely to see the children playing in the garden - they are very happy to create their own fun. Richard and Steph have been thinking of lifting some of the slabs in the garden to make a small meadow. It will take a lot of work - but we were happy to get the job started. It's really good to help the family with their work and we are looking forward to seeing grass and flowers in the garden.

Comments
Sign in or get an account to comment.