tridral

By tridral

Gwneud ffrindiau gyda'r cymdogion

Gwneud ffrindiau gyda'r cymdogion ~ Making friends with the neighbours

“Victory is not having to deal with an enemy at all. It is the notion of no enemy. The whole world is a friend.”
—Chögyam Trungpa Rinpoche

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treulion ni'r prynhawn llawn yn clirio hen bwll oedd gordyfu gyda llwyni. Pan wnaethon ni ddechrau roedd y pwll yn llawn gyda llwyni sy wedi bod yn tyfu yna ers llawer o flynyddoedd. Roedd y pwll yn sych - oherwydd o'r sychder a (rydyn ni'n meddwl) gollyngiad yn y banc. Gwnaethon ni symud llawer o lystyfiant ac yn darganfod roedd y pwll yn rhywbeth fel deuddeg metr mewn diamedr gydag ynys yn y canol. Dydy'r gwaith ddim yn gorffen eto ond yn gobeithio rydyn wedi gwneud digon o waith i ddinoethi'r pwll ac yn ffeindio'r gollyngiad.

Ar ôl rydyn ni wedi gorffen am y dydd, daeth rhai o fuchod chwilfrydig i weld ni ac yn bwyta offrwm o ddail helyg.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent the whole afternoon clearing an old pond that was overgrown with bushes. When we started the pool was full of bushes that had been growing there for many years. The pool was dry - because of the drought and (we think) a leak in the bank. We removed a lot of vegetation and discovered that the pool was something like twelve meters in diameter with an island in the middle. The work is not finished yet but hopefully you have done enough work to expose the pool and find the leak.

After we finished for the day, some curious cows came to see us and ate an offering of willow leaves.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.