Family lunch time

Ces i amser cinio mwyaf dymunol gyda Sam, Nor'dzin, Richard a Daniel. Roedd e'n dda i ffeindio ffordd i dreulio amser ymlacied gyda'r teulu.  Oherwydd bod fy amser cinio yn ddim ond awr, archebodd y teulu'r pryd o fwyd, ac yna wedi galw i mi pan roedd e'n barod.  Yn y ffordd yna roeddwn i'n gallu cyrraedd gyda fwyd ar y bwrdd ac nid yn teimlo mewn brys. Mae Sam yn hawdd iawn i fynd â lleoedd. Mae'n eistedd yn ei gadair uchel ac yn bwyta ei bwyd gyda moesau bwrdd da iawn. ac mae'n ymddangos ei fod yn mwynhau bob munud. Mwynheais i'r amser cinio gyda'r teulu ac rydyn ni'n gobeithio gwneud yr un peth amser arall.


I had a most pleasant lunch time with Sam, Nor'dzin, Richard and Daniel. It was good to find a way to spend a relaxing time with the family. Because my lunchtime was only an hour, the family ordered the meal, and then called me when it was ready. In that way I was able to arrive with food on the table and I did not feel in a hurry. Sam is very easy to take places. He sits in his high chair and eats his food with very good table manners and it seems that he enjoys every minute. I enjoyed lunch with the family and we hope to do the same thing another time.

Comments
Sign in or get an account to comment.