tridral

By tridral

Cacennau, meddylgarwch a charedigrwydd

Cacennau, meddylgarwch a charedigrwydd ~ Cakes, thoughtfulness and kindness

Neither genius, fame, nor love show the greatness of the soul. Only kindness can do that.

—Jean Baptiste Henri Lacordaire

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Es i i'r dre cwrdd â fy nghyn-gydweithwyr, Hoda a Jan am ginio. Roedd ein hamser cyntaf cwrdd ers i mi adael y Brifysgol. Roedd e'n rhyfedd glywed am bethau yn y gwaith. Ar ôl dim ond pythefnos gwnaeth e swnio fel byd estron. Pa mor gyflym rydw i wedi anghofio ugain mlynedd yn y gwaith.

Roedd e'n dda iawn treulio amser gyda Hoda a Jan. Roeddwn i'n meddwl ei fod e'n garedig ohonyn nhw i wneud amser cwrdd â fi.  Roedd Hoda wedi cofio faint roeddwn i'n ei hoffi ei chacennau Eid hi, a rhoddodd hi flwch ohonyn nhw i mi. Meddylgarwch iawn.

Byddwn ni'n cyfarfod eto ym mis Awst

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I went to meet my ex-colleagues, Hoda and Jan for lunch. Our first meeting has been since I left University. It was strange to hear about things at work. After only two weeks he sounded like an alien world. How quickly I have forgotten twenty years at work.

It was very good to spend time with Hoda and Jan. I thought he was kind to make me meet. Hoda had remembered how much I liked her Eid cakes, and she gave me a box. Very thoughtful.

We will meet again in August

Comments
Sign in or get an account to comment.