tridral

By tridral

Crefft

Crefft ~ Craft

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Mae prosiect newydd gyda fi.  Mae’n dechrau gyda stribed rhisgl o log lludw, ac yna yn cerfio fe mewn rhyw ffordd...  Dydw i ddim yn si┼Ár os bydd fy syniad yn llwyddiant. Gawn ni weld.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I have a new project. It starts with a stripping the bark of ash log, and then carving it in some way ... I'm not sure if my idea will succeed. We'll see.

Comments
Sign in or get an account to comment.